pl  |  en
 
Podstawą projektowanych i wdrażanych przez nas rozwiązań informatycznych jest dokładne poznanie potrzeb Klienta i ich analiza z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologicznych.
 

Smart. Easy. Powerful

System Contentia CMS jest przeznaczony do budowy i zarządzania treściami publikowanymi na stronach internetowych. System może być używany zarówno do budowy prostych serwisów WWW, jak również rozbudowanych portali, wortali i systemów e-business/e-commerce. Contentia CMS w swojej koncepcji ma budowę modułową, pozwalającą na przygotowanie dla Klientów systemów CMS w pełni dostosowanych do ich konkretnych potrzeb.
Poszczególne funkcjonalności systemu są stale rozwijane i modyfikowane, wraz z rozwojem technologii i pojawianiem się nowych rozwiązań, a dzięki konfigurowaniu pakietu stosownie do potrzeb Klienta, koszty systemu mogą być utrzymane na racjonalnym poziomie (ponoszone są koszty tylko tych modułów, które rzeczywiście są potrzebne, a nowe moduły mogą być dołączane w terminie późniejszym w miarę potrzeb).

Technologia

System Contentia CMS może też być wdrożony dla dowolnej relacyjnej bazy danych. Dowolność taka została osiągnięta poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy oddzielającej bazę danych od reszty oprogramowania. Jedynie ta cienka warstwa jest dostosowana do specyficznego systemu bazodanowego, a jej zamiana na inną umożliwia dostosowanie całego systemu Contentia do działania z inną bazą danych. System Contentia może współpracować z różnymi bazami danych (MySQL, Oracle, PostgreSQL).

Funkcjonalności

  • Rozdzielenie treści od grafiki i układu serwisu
  • Edytor WYSIWYG
  • Personalizacja uprawnień
  • Wykorzystanie różnych formatów
  • Wersje robocze
  • Zarządzanie strukturą serwisu
  • Tworzenie wielu wersji językowych
  • Automatyczne tworzenie Newsletter'a
  • Łatwa możliwość rozszerzenia funkcjonalności